Tag: wellbeing

  • Wellbeing. Jak zadbać o samopoczucie?

    Wellbeing. Jak zadbać o samopoczucie?

    Nie są potrzebne naukowe badania, by poczuć, że kondycja psychofizyczna/wellbeing ludzi w pracy w Polsce jest dziś mocno przeciętna. Chodzi o radzenie sobie ze stresem, o brak pogody ducha, o konieczność nieustannego pracowania „na wczoraj”. A także o bycie na stand-by’u przez większość tygodnia, gdy w tle inflacja, zmiany polityczne, wojna, niepewna przyszłość.